Trái Đất sẽ ra sao nếu thiếu khí oxy trong 5 giây?

Chỉ 5 giây, nếu mất đi khí oxy, cuộc sống trên Trái Đất sẽ trở nên rất nguy hiểm với nhiều hiện tượng, sự vật có thể sụp đổ trong tích tắc.

Thảo luận

Gửi phản hồi