Thực phẩm bẩn vẫn tràn lan trên thị trường?

Vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn luôn nóng khi hàng loạt vụ ngộ độc diễn ra và vẫn có hàng nghìn loại thực phẩm bẩn được bày bán trên thị trường.

Thảo luận

Gửi phản hồi