Mới đây, Tổng cục Khí tượng thủy văn vừa có nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa khô năm 2020.

Sáu tháng đầu năm 2020, nhiệt độ trung bình ở khu vực Bắc Bộ có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 0,5-1,5 độ C.

Riêng tháng 1/2020 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ ở mức xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng nhận định, rét đậm tập trung chủ yếu trong tháng 1 và tháng 2/2020 với khoảng 3-5 đợt. Tuy nhiên, các đợt rét đậm không kéo dài. Trong thời gian này, đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi Bắc Bộ./.