Ống hút cỏ bàng: Giải pháp 3T cho vấn nạn ống hút nhựa dùng 1 lần

Một giải pháp thay thế thực sự hiệu quả cho ống hút nhựa một lần, vấn nạn đáng báo động ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Thảo luận

Gửi phản hồi