[Infographics] 91 quốc gia trên thế giới cấm sử dụng túi nilon

Theo chương trình Môi trường của Liên hợp quốc, túi nilon hiện bị cấm sử dụng tại 91 quốc gia trên thế giới, trong đó có 55 quốc gia cấm trên phạm vi cả nước.

1103tui2 [Infographics] 91 quốc gia trên thế giới cấm sử dụng túi nilon

Thảo luận

Gửi phản hồi