Con người đã vô tâm như thế nào?

Chai, ly, uống hút nhựa… những thứ mà chúng ta sử dụng hằng ngày nhưng nó cũng chính là thứ đang tàn phá môi trường.

Thảo luận

Gửi phản hồi