Chỉ số Chất lượng không khí (Air Quality Index) là gì?

Đại sứ quán Đức ở Hà Nội sử dụng chỉ số Chất lượng Không khí, hay AQI, là giá trị tiêu chuẩn để quy đổi nồng độ các chất ô nhiễm chính thành 6 cấp cảnh báo liên quan đến sức khỏe (tham khảo bảng dưới). Chỉ số AQI đưa ra thông tin về tác động tới sức khỏe của chất lượng không khí hiện tại, và thông báo cho người dân để họ có thể có những biện pháp bảo vệ sức khỏe khỏi các chất gây ô nhiễm. Chỉ số AQI càng cao thì mức độ ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm tới sức khỏe càng lớn.

32105117 1707190789397770 3058626625877835776 n Chỉ số Chất lượng không khí (Air Quality Index) là gì?

Giá trị AQI được tính toán dựa trên 6 chất gây ô nhiễm chính: ôzôn, bụi lơ lửng (PM2.5 và PM10), cacbon monoxit, cacbon monoxit, nitơ đioxit và lưu huỳnh điôxit. Nồng độ các chất gây ô nhiễm được đo lường vài lần/phút, sau đó dữ liệu thô này sẽ được chuyển đổi sang chỉ số AQI dựa trên công thức tính được xây dựng bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA).

PM viết tắt cho Particulate Matter (hạt bụi PM): bao gồm một hỗn hợp các hạt vật chất rắn và lỏng trong không khí. Ô nhiễm dạng hạt bao gồm: PM10: bụi có thể hít phải với đường kính từ 10 micrometers trở xuống; và PM2.5: bụi mịn có thể hít phải với đường kính từ 2.5 micrometers trở xuống.

Thảo luận

Gửi phản hồi