Chuyên mục - Thực vật

Video

Hấp hối môi trường Việt…

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố phác họa bức tranh tổng thể môi trường Việt Nam với mối hiểm họa ô nhiễm đến từ mọi hướng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến các yếu tố về sự cố môi trường ngày càng diễn biến nghiêm...

Xem chi tiết

Đăng bài

Bạn có muốn đóng góp công sức của mình vìthế giới xanh? Gửi bài viết/hình ảnh/video của bạn bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Gửi bài viết