Chuyên mục - Global environment

Việt Nam cần kiểm soát tội phạm môi trường trước khi quá muộn

Đây là lời khuyến nghị của Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA) thông qua Báo cáo vừa được xuất bản mang tiêu đề “Không còn thời gian: Thất bại trong thực thi công lý về tội phạm động vật hoang dã ở Việt Nam”. Báo cáo được công bố ngay trước thềm Hội nghị các nước thành viên (CoP18) Công ước...

Xem chi tiết

Đăng bài

Bạn có muốn đóng góp công sức của mình vìthế giới xanh? Gửi bài viết/hình ảnh/video của bạn bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Gửi bài viết