Chuyên mục - Động vật

Điều gì khiến rừng rậm Amazon khổng lồ cũng có thể sụp đổ trong vài thập kỷ tới? - Ảnh 1.

Điều gì khiến rừng rậm Amazon khổng lồ cũng có thể sụp đổ trong vài thập kỷ tới?

Nghiên cứu mới cho thấy các quần xã sinh vật lớn có thể bị phá vỡ khi đạt đến điểm bùng phát. Ngay cả các hệ sinh thái kích thước lớn như rừng nhiệt đới Amazon cũng có thể sụp đổ trong một vài thập kỷ, nghiên cứu còn chỉ ra rằng các quần xã sinh vật lớn sẽ bị phá vỡ nhanh hơn so với các...

Xem chi tiết

Đăng bài

Bạn có muốn đóng góp công sức của mình vìthế giới xanh? Gửi bài viết/hình ảnh/video của bạn bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Gửi bài viết