15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Theo dữ liệu từ Cơ quan Nghiên cứu quốc tế về ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có 18 triệu ca mắc ung thư được chẩn đoán trên toàn cầu trong năm 2018.

Hiện cứ 6 người chết trên thế giới mỗi năm lại có một người chết vì ung thư. Riêng tại Mỹ, chi phí chăm sóc bệnh nhân ung thư ước tính lên tới khoảng 157 tỷ USD mỗi năm.

Báo cáo của IARC cho thấy tỷ lệ ca mắc ung thư mới cao nhất nằm ở các quốc gia giàu có phương Tây. Theo lý giải của các chuyên gia, các nước phát triển có nhiều tiến bộ y khoa và thu nhập cao, giúp con người có tuổi thọ cao hơn, nhưng tuổi thọ tăng cũng đồng nghĩa với khả năng mắc ung thư lớn hơn.

Trong số 25 quốc gia có tỷ lệ ca mắc ung thư mới cao nhất thế giới, có 24 nước có thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình 15.071 USD (tính theo đồng giá sức mua) của thế giới.

25 nước này cũng có tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên cao hơn mức trung bình 8,7% của toàn cầu. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia Mỹ (NIC), tuổi trung bình của những người được chẩn đoán mắc ung thư ở Mỹ là 66 tuổi.

Tuổi thọ trung bình tại 25 quốc gia trên cũng cao hơn mức trung bình 72 tuổi của thế giới.

1 15470498833981646080058 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Bản đồ về mật độ số ca ung thư mới được chẩn đoán tính trên 100.000 dân tại các quốc gia trên thế giới trong năm 2018 – Nguồn: IARC.

Với tỷ lệ 151,4 ca được chẩn đoán ung thư tính trên 100.000 dân trong năm 2018Việt Nam chỉ nằm trong nhóm nước có tỷ lệ trung bình về số ca nhiễm mới ung thư trên toàn cầu, theo xếp hạng của IARC.

Dưới đây là 15 nước có tỷ lệ số ca nhiễm mới ung thư cao nhất thế giới trong năm 2018 theo dữ liệu của IARC:

15. Đức

1 15470496307521615007322 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 313,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 80,6 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.357 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 21,5%

14. Hàn Quốc

2 15470496307631384465104 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 313,5 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 2.556 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 13,9%

13. Vương quốc Anh

3 15470496307759748786 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 319,2 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.145 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,5%

12. New Caledonia

4 15470496307821735784899 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 324,2 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 77 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: Không có dữ liệu
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 10%

11. Canada

5 1547049630788372230087 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 334 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82,3 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.600 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 17%

10. Hà Lan

6 15470496307971575477177 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 334,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81,5 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.313 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,8%

9. Na Uy

7 1547049630805796742485 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 337,8 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82,5 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 6.222 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 16,8%

8. Đan Mạch

8 1547049630813972590617 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 340,4 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 80,7 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.083 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 19,7%

7. Pháp

9 15470496308201196535460 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 344,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82,3 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.542 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 19,7%

6. Bỉ

10 15470496308251544215005 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 345,8 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.782 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,6%

5. Mỹ

11 1547049630832404953035 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 352,2 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 78,7 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 9.536 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,4%

4. Hungary

12 1547049630839137436015 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 368,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 75,6 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 1.912 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,6%

3. Ireland

13 15470496308462016730401 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 373,7 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81,6 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.335 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 13,9%

2. New Zealand

14 1547049630851616059861 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 438,1 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 81,6 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 3.530 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,3%

1. Australia

15 1547049630857339613004 15 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 468 ca mới trên 100.000 dân
Tuổi thọ trung bình: 82,5 tuổi
Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.492 USD
Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,5%

Thảo luận

Gửi phản hồi