10 loại rác nhựa phổ biến đổ ra sông ở châu Âu

Chai nhựa là loại phổ biến nhất trên các con sông ở châu Âu, chiếm 14% trong tổng số rác nhựa có thể nhận dạng.

2018 06 27 tg rac thai nhua phuong 10 loại rác nhựa phổ biến đổ ra sông ở châu Âu

Thảo luận

Gửi phản hồi